Phần mềm quản trị doanh nghiệp Lợi ích khi triển khai ERP ~ Giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp

Lợi ích khi triển khai ERP

Một hệ thống ERP khi triển khai thành công sẽ mang lại những lợi ích vô cùng to lớn, giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được khoản chi phí khổng  lồ mỗi năm, sau đây là một số lợi ích mà ERP mang lại✔️Đối với doanh nghiệp: 


✓ Chuẩn hóa quy trình doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý giúp doanh nghiệp chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, đưa các quy trình đó vào sản xuất, kinh doanh


✓ Tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, cùng với việc cung cấp và sử dụng thông tin kịp thời là một yếu tố quan trọng trong nền kinh tế cạnh tranh ngày nay

✓ Tạo khả năng hòa nhập với nền kinh tế thế giới, đặc biệt giai đoạn toàn cầu hóa như hiện nay

✓ Việc ứng dụng ERP vào quản lý doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin về tài chính rõ rang, tạo niềm tin cho đối tác trong việc hợp tác làm ăn

✓ Tạo tiền đề và nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ gia tang, việc sử dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến giúp doanh nghiệp thích nghi nhanh với thị trường, mở rộng quy mô mà không lo ngại về vấn đề quản lý

✔️Đối với nhà quản lý


✓ Tăng cường khả năng quản lý, giám sát, điều hành doanh nghiệp, sử dụng công cụ hiện đại mở rộng khả năng truy cập thông tin bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào để thực hiện công việc từ đó nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp

✓ Sử dụng tối ưu các nguồn lực, vật lực và tài lực trong sản xuất kinh doanh

✓ Giải quyết các vấn đề nhanh chóng, và chính xác

✔️Đối với nhà phân tích – nhân viên

✓ Có bức tranh tổng quan hơn để phân tích các số liệu, từ đó có những quyết định đúng đắn

✓ Nhân viên yên tâm làm việc, cùng khối lượng công việc nhưng khi có ERP nhân viên có thể giải quyết với thời gian là ít nhất