Phần mềm quản trị doanh nghiệp Vai trò và nhiệm vụ ERP trong quản trị doanh nghiệp ~ Giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp

Vai trò và nhiệm vụ ERP trong quản trị doanh nghiệp

ERP tác động đến hầu hết các hoạt động của doanh nghiệp, vì vậy giữ vai trò khá quan trọng. Một hệ thống ERP được áp dụng thành công mang lại nguồn lợi đáng kể cho doanh nghiệp, bài viết sẽ nêu rõ một số nhiệm vụ nỗi bật của hệ thống ERP

Kết nối: Hệ thống ERP ra đời với nhiệm vụ là kết nối các phòng ban lại với nhau, lúc này các phòng ban không còn hoạt động độc lập nữa, tất cả đã được liên kết thông qua hệ thống này, đây là vấn đề mà các phần mềm nghiệp vụ chạy độc lập không làm được.

Chuyển hóa: làm sao để chuyển hóa nguồn lực thành tài nguyên có lợi cho doanh nghiệp thì đây là nhiệm vụ của ERP, hệ thống ERP sẽ giúp quản lý hàng tồn kho, kiểm soát dòng tiền, tiết kiệm thời gian và nhân công, lên kế hoạch và kiểm soát quy trình sản xuất, quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp, bảo mật dữ liệu... tất cả nguồn lực này sẽ được sử dụng một cách triệt để

Quản trị: mọi hoạt động quản lý doanh nghiệp sẽ được kiểm soát bởi hệ thống này, ERP ngày này còn đóng vai trò phân tích kinh doanh (BI) dựa trên dữ liệu trong hệ thống, biến những dữ liệu thô thành biểu đồ trực quan hơn, từ đó nhà quản lý sẽ có bức tranh tổng quan hơn, giúp cho việc hoạch định chiến lược tốt hơn

Lợi nhuận: một nhiệm vụ mà 100% doanh nghiệp quan tâm đó là lợi nhuận khi ứng dụng ERP. Không chỉ mang lại lợi nhuận về tài chính, phần mềm ERP còn mang lại lợi nhuận về thời gian cho chủ doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp có thể kiểm soát mọi hoạt động của công ty thông qua hệ thống này ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào qua internet

Xem thêm
Tất tần tật về hệ thống ERP
Phần mềm ERP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Lợi ích khi triển khai ERP