Phần mềm quản trị doanh nghiệp Viết phần mềm theo yêu cầu ~ Giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp

Viết phần mềm theo yêu cầu

Công ty Green IT, chuyên viết phần mềm quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu  • Bạn cần một hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện, hay chỉ cần một modul cho một nghiệp vụ nào đó.
  • Bạn đang tìm đối tác có thể viết phần mềm theo yêu cầu và đồng hành cùng bạn triển khai hệ thống phần mềm theo từng giai đoạn phát triển của công ty.
  • Bạn có một chuyên viên IT nay muốn đào tạo họ để có thể triển khai một hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện (ERP) cho chính doanh nghiệp mình.
Đội ngũ GIT sẽ hỗ trợ bạn xây dựng thành một hệ thống ERP bắt đầu từ modul nhỏ nhất.

Quy trình thực hiện hợp đồng:
Bước 1: Khách hàng gửi yêu cầu về GIT theo địa chỉ info@gits.vn
Bước 2: Chúng tôi sẽ phân tích tư vấn làm rõ yêu cầu
Bước 3: Báo giá và ký hợp đồng triển khai
Bước 4: Bàn giao và hướng dẫn sử dụng
Bước 5: Thanh lý hợp đồngQuy trình triển khai phần mềm:
Bước 1: Thu thập và tư vấn thiết kế quy trình và biểu mẫu
Bước 2: Tin học hóa quy trình và biểu mẫu
Bước 3: Import dữ liệu mẫu và test
Bước 4: Khách hàng kiểm tra và bổ sung điều chỉnh
Bước 5: Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng
Bước 6: Hỗ trợ bảo trì