Phần mềm erp Video ~ GIT - Giải pháp ERP Việt

Video

ĐÀO TẠO ERP


===============================
Hướng dẫn sử dụng ERP


Tiêu đề
Nội dung
Tổng quan
Quy trình mua hàng
Quy trình bán hàng
Quy trình "Báo giá - Bán hàng - Xuất kho - Thu tiền"
Quy trình tuyển dụng
Quy trình "Tạo yêu cầu - Đăng tuyển dụng - Nhận hồ sơ - Phỏng vấn - Nhận việc"
Quy trình CRM
Quy trình chăm sóc khách hàng

==============================
PHIM GIỚI THIỆU